התחייה 32, אשקלון

0532278824

Search

Menu

Heart Cookies
$22

(eggs, milk, sugar, vanilla)

Macaroons
$17

(eggs, milk, sugar, vanilla)

Oh ma Chère
$23

(eggs, milk, sugar, vanilla)

Chocolate chip
$13

(eggs, milk, sugar, vanilla)

Start delicious journey

Book Your Table

Our Mission Is to Bake with Passion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sum sollicitudin massa in finibus gravida. Donec eros purus, pulvinar eu sem ac, fringilla tincidunt ligula. Phasellus aliquam sagittis ipsum tue vel euismod.
d